Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool Prof. Titus Brandsma? Dat vinden wij super natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Heeft u aanvullende vragen of wilt u een afspraak maken voor een rondleiding?
Neem dan contact op met Miranda de Vent.

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het bij ons naar school. In de periode daarvoor gaan ouders zich oriënteren op een basisschool. U bent van harte welkom om bij ons te komen kijken. Daarvoor kunt een afspraak maakt voor een rondleiding en een informatief gesprek met Miranda de Vent, de directeur. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via deze kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat u uw kind kan aanmelden, dan ontvangt u een aanmeldformulier. U kunt dit formulier inleveren/opsturen/mailen naar onze school. Uiteindelijk beslist de directeur of uw kind ook daadwerkelijk kan worden ingeschreven. Bij deze beslissing speelt het een rol of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen. Wanneer dit niet het geval is, zal de directeur met u meekijken naar een school die wel kan voldoen aan de onderwijsbehoeften wat uw kind.

Bij de aanmelding geven ouders informatie over de gezinsrelatie en de gezagsrelatie tot het kind. Indien van toepassing worden verschillende adressen van beide ouders ingevuld op het formulier. Ouders geven de school de relevante passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en de beschikking van de (kinder)rechter.

Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Vervolgens maakt u een afspraak met de leerkracht van de groep. Samen met uw kind gaat u de klas bekijken en krijgt u alle informatie over de groep.

Contact:
Professor Titus Brandsma
Herman Bavinckstraat 1
7901 BS Hoogeveen
0528 264115
directie.titusbrandsma@catent.nl

Of vul het formulier in op de contactpagina.


Het overblijven tussen de middag is verplicht en wordt door de overblijfcommissie geregeld. De coördinator van de TSO is Monique Gort. U kunt haar bereiken op tsocoordinatortbschool@gmail.com

De leerkrachten eten in de klas samen met alle kinderen, vervolgens gaan de groepen naar buiten waarbij een vaste groep ouders in samenwerking met één leerkracht toezicht houden op het schoolplein. Deze ouders hebben hiervoor een cursus gevolgd en zijn gecertificeerd.

Na het eten gaan ze bij goed weer buiten spelen en bij slecht weer spelen ze uiteraard binnen.

Voor de TSO wordt elk jaar een financiële bijdrage gevraagd. Met deze bijdrage kunnen we de overblijfouders een vergoeding geven en speelmateriaal aanschaffen zoals ballen, springtouw etc. Deze financiële bijdrage is 45 euro per kind voor het hele jaar.


Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met o.a. Prokino, buiten het schoolgebouw. De kinderen worden opgehaald vanuit school. Ook andere opvang-organisaties halen de leerlingen wel op. Overleg dit goed met uw eigen organisatie of zij dit ook doen.


De Professor Titus Brandsma is onderdeel van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. Bijvoorbeeld de leerlingadministratie en gegevens die gedeeld worden met onze ouderraad/oudervereniging aangezien zij deze nodig om de vrijwillige ouderbijdrage voor de school te innen.

De meeste persoonsgegevens komen van u als ouder/verzorger bij de inschrijving van uw kind op onze school. Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind. De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot de medewerkers van onze organisatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op de website van Catent (https://www.catent.nl/privacyverklaring/) Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een bericht sturen naar privacy@catent.nl.